When autumn is back

Znów jesień wróciła. Kolejny rok minął, a my wciąż zamknięci byliśmy na klucz ptaków do wolności. Wiesz, że jestem słabym kłamcą. Kiedy ...


Znów jesień wróciła. Kolejny rok minął, a my wciąż zamknięci byliśmy na klucz ptaków do wolności. Wiesz, że jestem słabym kłamcą. Kiedy ty się poruszasz, ja razem z †obą. Zrozumiałem, że musisz mi zaufać, kiedy napotykasz się na kolejne problemy, problemy, problemy... które wszyscy mamy. My w spokoju utrwalamy naszkicowane wcześniej schematy dodając coś od siebie. Bo przecież nie mamy tak naprawdę niczego innego do stracenia jak tylko siebie nawzajem.


| Again autumn is back. Another year has gone and we were still locked away even if we tried to fly in murmuration to freedom. You know that I am a bad liar. When you move, I move †ogether with you. I understood that you need to trust me, when you got problems, problems, problems... which we all have. In peace we duplicate outlined schemes, adding to it something from us. Because at the end we don't have anything to loose apart of each others. |


| You know that I have nothing else to prove  |
You Might Also Like

0 komentarze